Sonda
Skąd wiesz o metodzie Nauka mimo woli?
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

Regulamin zakupów

wraz z Polityką prywatności i cookies 

I. 

Sprzedawca:

dobrestopnie.pl 

spółka cywilna Igor, Kamila Dercz
siedziba: Plac Norberta Kroczka 2 lok.3,
41-807 Zabrze, NIP 6482638654, Regon 240716273

---------------------------------------------
e-mail: zamowienia@sklep.dobrestopnie.pl
Kontakt telefoniczny: 32-376-0-200

Działalność zarejestrowana w Urzędzie Miasta Zabrze 

konto bankowe - Bank ING oddział w Gliwicach: 

29 1050 1298 1000 0090 7390 6035

 

 1. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną http://sklep.dobrestopnie.pl
 2. Klient - każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 Kodeksu cywilnego).
 4. Regulamin - niniejszy regulamin.
 5. Towar - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności pomoce dydaktyczne, zabawki, książki, płyty.
 6. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

II.

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.
 3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta oraz połączeń telefonicznych, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.
 4. Sprzedawca może porozumiewać się Klientem, a Klient ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (zamowienia@sklep.dobrestopnie.pl), telefonicznie pod numerem  +48 32 376-0-200 (od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do 13.00) oraz  pisemnie listem.
 5. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 6. Ceny prezentowane na w Sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy, które ponosi Klient.
 7. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z informacjami zawartymi w zakładce KOSZTY DOSTAWY.
 8. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są nowe i wolne od wad.
 9. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
 10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 11. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Klient może dokonać Rejestracji. Rejestracja jest jednorazowa, dobrowolna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Klienta do Sklepu.
 12. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.


III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów za pośrednictwem sieci Internet. Oferta towarów dostępna w sprzedaży wysyłkowej znajduje się na stronie http://sklep.dobrestopnie.pl

 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień poprzez wypełnienie interaktywnego formularza w Sklepie.
 2. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Koszyk”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.
 4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1 dnia roboczego) poprzez e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru.
 5. Składając Zamówienie Klient w mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia otrzymuje link, którego kliknięcie przez Klienta jest niezbędnym warunkiem przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji. Efektem kliknięcia w powyższy link jest wyświetlenie się informacji na stronie Sklepu o potwierdzeniu Zamówienia, tj. przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji i zawarciu umowy sprzedaży Towaru zgodnie z Zamówieniem.
 6. Przyjęcie do realizacji zamówienia płatnego przy odbiorze rozpoczyna się po otrzymaniu zamówienia, nie wcześniej niż po potwierdzeniu zamówienia i danych do wysyłki w rozmowie telefonicznej z konsultantem lub przez potwierdzenie za pomocą kliknięcia w link w otrzymanym e-mailu 
 7. Zamówienie może być zrealizowane tylko pod warunkiem dostępności zamówionego towaru (towarów). 
 8. W przypadku zamówień płatnych przelewem - realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili uznania wpłaty na rachunku sklepu, zamówienie może być zrealizowane tylko pod warunkiem dostępności zamówionego towaru (towarów). 
 9. W przypadku braku dostępności części zamówionych towarów lub wykryciu ich uszkodzeń, Klient jest informowany o tym i podejmuje decyzję o sposobie dalszej realizacji zamówienia (częściowa realizacja, anulowanie całości zamówienia, oczekiwanie na dostawę). W przypadku gdy towar jest niedostępny, sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia po kontakcie z Klientem.


IV. Warunki techniczne

Sklep internetowy poprawnie funkcjonuje w poniższych przeglądarkach internetowych:

 • Internet Explorer (wersja od numeru 8)
 • Mozilla Firefox (wersja od numeru 17)

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową konfigurację lub wadliwe oprogramowanie zainstalowane na komputerze klienta.

 

V. Ceny, płatności, realizacja, odbiór zamówienia, wysyłka
Realizacja zamówienia następuje po:

 • potwierdzeniu złożonego zamówienia w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem (wyłącznie na terenie Polski)
 • uznaniu wpłaty na rachunku bankowym w przypadku wyboru płatności przelewem (numer rachunku znajduje się w danych sprzedawcy na początku regulaminu)
 • uznaniu wpłaty za pośrednictwem elektronicznych szybkich kanałów płatności Dotpay SA (przelew lub karta płatnicza, świadczonych przez Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska)

Klient dokonujący zapłaty przelewem lub kartą płatniczą powinien zapłacić w terminie do 10 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca. Istnieje możliwość zmiany terminu po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT (wówczas w formularzu zamówienia należy wprowadzić niezbędne dane). Brak informacji ze strony Kupującego spowoduje domyślnie wystawienie paragonu. 

Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu jego wysłania. Obowiązuje go jedynie konieczność powiadomienia sklepu drogą pisemną z podaniem numeru zamówienia, poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej  zamowienia@sklep.dobrestopnie.pl
 

 1. Składając Zamówienie (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towaru.
 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Towaru Klientowi.
 5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w dalszej części Regulaminu.
 6. Zamówienia składane/opłacane w dni wolne od pracy są realizowane w dni robocze z wyjątkiem piątków, w które nie wysyłamy przesyłek oraz w okresie od wigilii Świąt Bożego Narodzenia do 5 stycznia następnego roku kalendarzowego, kiedy towary nie są wysyłane z powodu okresu urlopowego i remanentu.
 7. Wszelkie zmiany tych reguł wymagają indywidualnego obustronnego uzgodnienia.
 8. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta w interaktywnym formularzu prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).
 9. W przypadku ewentualnego przedłużenia się terminu dostawy Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
 10. Czas oczekiwania na dostawę wynosi od 48 godzin do 21 dni. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Towarów) oraz przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku terenu Polski).
 11. W przypadku błędnego lub niedostatecznego podania danych osobowych lub kontaktowych Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Klientem oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 12. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Konsumentowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
 13. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT, które Klient otrzymuje drogą elektroniczną, wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy, chyba że Klienta powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.
 14. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Klienta w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
 15. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.
 16. Ceny wszystkich produktów w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podawane są w złotych polskich.
 17. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia - obowiązują ceny podane na stronie http://sklep.dobrestopnie.pl w chwili składania zamówienia. 
 18. Koszty dostawy pokrywa Klient, chyba że w ramach konkretnej promocji oferta mówi inaczej. Dostawa towaru na terenie Polski odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób (za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przez odbiór osobisty). Dostawy za pobraniem są realizowane tylko na terytorium Polski.
 19. Wysyłka poza granice Polski wymaga wcześniejszego uzgodnienia.
 20. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane kolejnego dnia roboczego.
 21. Dostawa Towarów o różnym czasie realizacji dokonywana jest po skompletowaniu wszystkich Towarów.

 

VI. Reklamacje, rękojmia i gwarancja

1.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

2. Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

3. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na poniżej podany adres lub za pomocą poczty e-mail (zamowienia@sklep.dobrestopnie.pl):

 

dobrestopnie.pl

Plac Norberta Kroczka 2 lok. 3

41-807 Zabrze

 

Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w sposób wskazany.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na poniżej podany adres:

dobrestopnie.pl

Plac Norberta Kroczka 2 lok. 3

41-807 Zabrze

najlepiej z dopiskiem „REKLAMACJA”.

 

W celu usprawnienia procesu reklamacji Klient może także postąpić zgodnie z poniższymi wskazówkami:

-wypełnić formularz reklamacyjny

-wysłać formularz reklamacyjny poprzez e-mail na adres: zamowienia@sklep.dobrestopnie.pl następnie w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego oczekiwać kontaktu od Sprzedawcy. 

Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.VII. Prawo odstąpienia od umowy

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w części dotyczącej nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania - folii.


W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, na poniżej podany adres, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

dobrestopnie.pl

Plac Norberta Kroczka 2 lok. 3

41-807 Zabrze 

 

W przypadku odesłania zwracanego Towaru Sprzedawca zaleca dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT”.

Konsument może wysłać zwracany Towar do Sprzedawcy poprzez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę – w tym celu Konsument powinien skontaktować się uprzednio ze Sprzedawcą. Wysłanie zwracanego Towaru za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę na zlecenie Konsumenta możliwe jest tylko na terenie Polski. Ponoszony przez Konsumenta koszt wysłania zwracanego Towaru do Sprzedawcy wynosi w takim przypadku 25 zł.

 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

 

Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

 

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawca, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

(art. 10 ust. 3, Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów).

Prawo do odstąpienia od umowy nie obejmuje firm.

Produkty kupione jako uszkodzone (w niższej cenie) nie podlegają zwrotom.

 

VII. Polityka prywatności i cookies

Zbierane przez dobrestopnie.pl dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu przedsiębiorstwa - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze z właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników zajmująca się administracją bazy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia stosowany przez nas protokół bezpieczeństwa SSL. Jako administrator danych osobowych użytkowników możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w tym zagranicznym, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez dobrestopnie.pl np. w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem http://sklep.dobrestopnie.pl oraz na stronie głównej, wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja ułatwi użytkownikowi założenie konta i dostęp do konkursów i innych usług świadczonych elektronicznie. Formularz zawiera między innymi dane osobowe. Konieczne jest wypełnienie tylko niektórych jego części. Ponadto, w celu świadczenia na rzecz użytkowników naszych serwisów internetowych niektórych usług drogą elektroniczną, możemy zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników w sposób inny niż rejestracja.

 

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszych serwisów i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników. Zarejestrowani użytkownicy co jakiś czas otrzymują od nas informacje na temat nowych produktów, spotkań w grupach tematycznych, warsztatów czy promocji.

 

Polityka cookies i innych podobnych technologii

 

W związku z udostępnianiem zawartości stron (w tym w sklepie internetowym http://sklep.dobrestopnie.pl) stosujemy tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Dotyczy to także innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 

a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

 

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu np do modułu sklepu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

 

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

3. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 

a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

 

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

 

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

 

d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

 

e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści na stronach internetowych z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika oglądającego nasze strony, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

  

Informacje dostępowe

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z naszej strony przez cookies oraz adresy IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych serwisów internetowych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

Pytania i kontakt

 

W przypadku pytań użytkowników dotyczących Polityki prywatności, jak również w celu realizacji uprawnień prosimy o kontakt na adres biuro@dobrestopnie.pl


VIII. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

 

Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronach Sklepu http://sklep.dobrestopnie.pl (zakładka Regulamin zakupów)

 

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez:

-udostępnienie Regulaminu (strona internetowa, zakładka Regulamin zakupów),

-przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,

-przesłanie Klientowi dokumentu sprzedaży.


Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014

 

Załączniki w formacie pdf, które otrzymacie Państwo wraz z e-mailem potwierdzającym dokonanie zamówienia: 

Zamówienia przez telefon

609-535-071

Bezpłatna dostawa

Paczkomaty od 100 zł, przesyłki kurierskie od 200 zł, przy płatności przed wysyłką.

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl